Serwis Koła Łowieckiego DARZ BÓR w Słupsku

Strona główna

foto Święty Hubercie nasz patronie.
Ty, będąc biskupem, przez gorliwość
i zatroskanie o swoją owczarnię,
ukazywałeś innym miłość do Boga.

Prosimy Cię, daj nam, abyśmy za Twoim
przykładem służyli Bogu i ludziom.
Niech z Twoją pomocą roztropnie
korzystamy z darów lasu i sprawujemy
pieczę nad zwierzętami.

Obdarz nas szlachetnym sercem,
pewną ręką i bystrym okiem na każdym
polowaniu oraz wypraszaj Boże
błogosławieństwo w całym naszym
myśliwskim życiu.

Święty Hubercie módl się za nami
i darz nam w borze.

Darz Bór

 
 
Koło Łowieckie Darz Bór Slupsk
Copyright © Infocity